ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับเรา

Amazon Web Services หรือ AWS คือ Global Cloud Services Provider ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ชั้นนำของโลก เชี่ยวชาญ มีบริการครบวงจรและหลากหลาย เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก เพื่อให้คนไทยได้ใช้บริการระดับโลกอย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น NT ผู้นำการให้บริการด้านดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ AWS เพื่อเปิดให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ AWS Outposts แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

DATA SECURITY

ความสามารถด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่เข้มงวดสูงสุด

BUSINESS AGILITY

เข้าถึงมากหรือน้อยได้เท่าที่ต้องการ และปรับเพิ่มลดได้ตามต้องการโดยแจ้งเพียงไม่กี่นาที

COST EFFECIENCY

เสนอค่าบริการที่ใช้ตามจริงในการกำหนดราคาสำหรับบริการระบบคลาวด์ต่างๆ

TRULY INNOVATION PARTNER
FOR YOUR AWS CLOUD JOURNEY

เราพร้อมร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้างสรรค์และก้าวไปสู่ความสำเร็จของคุณ

ติดต่อเรา

เลือกบริการของ AWS ให้เหมาะกับคุณ

เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้วย Solutions ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม คุ้มค่าการลงทุน องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

AWS Outposts Services by NT

บริการที่นำเอา AWS Outpost มาติดตั้งบน Data Center ของ NT ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งาน servicesต่างๆ ของ AWS เพื่อประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้งานโซลูชัน Hybrid Cloud ของ AWS ได้ทั้งบน AWS Outpost ของ NT และ AWS Regions ไปได้พร้อม ๆ กัน

AWS Consulting Service

บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ วางแผน และออกแบบ AWS Cloud Architecture ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ NT

AWS Managed Service

บริการช่วยบริหาร ดูแลและจัดการการใช้งานบริการ AWS ขององค์กรแบบครบวงจรโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน Monitor การใช้งาน AWS ขององค์กร พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ดูแลการอัปเดท Patches, Fixes และ Updates ในระบบอัตโนมัติ มีระบบ Ticket รับแจ้งปัญหา พร้อมทั้งสามารถติดตามและจัดการปัญหาตามลำดับความรุนแรง เพื่อการบริหารงานระบบ IT Support ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Professional Service

บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ วางแผน และออกแบบ AWS Cloud Solutions ด้วยทีมงานของ AWS

AWS Billing Service

 

เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ AWS ด้วยบริการออกใบแจ้งค่าใช้บริการ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับการใช้บริการ AWS โดย NT ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ AWS Services บน Regions โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการใช้บริการ พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการทำบัญชี

AWS Implementation Service

บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบ การย้ายระบบ ไปจนถึงการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง

AWS Private Training

บริการอบรมเกี่ยวกับบริการ Cloud Service ตามเนื้อหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า พร้อมช่วยวางแผนและออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า

AWS Direct Connect by NT

บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้าองค์กรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลบน AWS Regions ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ผ่านโครงข่าย Ethernet/MPLS ของ NT ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมไหนที่ใช้บริการของ AWS

เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้วย Solutions ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
คุ้มค่าการลงทุน องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Financial

SCB Abacus (Thailand) เป็นศูนย์เทคโนโลยีที่อยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นศูนย์ที่ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินขั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทย โดยนับตั้งได้เริ่มใช้งาน AWS ทาง SCB Abacus ได้มีการให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย และแนะนำข้อเสนอมากกว่า 2,000 รายการให้กับลูกค้าทุกวันโดยไม่ประสบกับปัญหาการหยุดชะงักของการให้บริการโดยไม่ได้มีการวางแผน
SCB Abacus มุ่งเน้นการสร้างบริการที่มีความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์แรกที่มีการใช้งานบน AWS คือ แอพพลิเคชั่น My deals โดยมีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon EMR มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และมีการใช้งาน Amazon ECS รองรับการรัน Production Application จำนวนมาก S3 สำหรับจัดเก็บบันทึกการโทร และมีการใช้งาน AWS Lambda สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบหลังบ้าน (backend systems) และ APIs


Capital One Contact Centers (United State) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon

Transportation & Logistic

All Nippon Airways (Japan) กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon Redshift สำหรับจัดเก็บข้อมูลการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ ANA ข้อมูลการออกตั๋ว ข้อมูลเที่ยวบิน บันทึกการทำงานของเครื่องบินและบันทึกการขนส่งสินค้า และมีการใช้งาน AWS Database Migration Service (AWS DMS) สำหรับการโอนย้ายข้อมูลจาก On-premise มายัง Cloud


sRide Carpool App (India) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon ElasticCache เพื่อจัดเก็บคำขอของผู้ขับขี่หรือเจ้าของพาหนะ, มีการ run ซอฟต์แวร์สำหรับแอพพลิเคชั่น บน Amazon EC2 และสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่น มีการใช้งาน AWS CodePipeline ช่วยให้นักพัฒนาสามารถอัพโหลดโค้ดใหม่และปรับใช้ซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น

Energy & Industry

Lightsource BP (United Kingdom) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ ระบบจัดการการ. งาน Managed Service) โดยใช้ Amazon Aurora, มีการใช้งาน Amazon ELB ช่วยในการจัดการปริมาณของ Traffic ที่เข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่สม่ำเสมอ และสำหรับการทดสอบ Algorithm ใหม่ มีการใช้งาน AWS Lambda ซึ่งผู้พัฒนาระบบสามารถ Run Script โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที โดย Lambda สามารถ Run Script ได้หลากหลายภาษา


Yulon Energy Service Co.,Ltd. (Taiwan) มีการสร้างสถานีชาร์จเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินในประเทศไต้หวัน มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon EC2 สำหรับรองรับ Application, Database และ Mobile App, มีการเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากแอพพลิเคชั่นไว้ที่ Amazon S3 และเก็บเป็นข้อมูลถาวรไว้ที่ Amazon Glacier และมีการใช้งาน AWS Managed Service สำหรับมอนิเตอร์ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ AWS และจัดการอัพเดท Patch

Telecommunication

Myriota (United State) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon S3 สำหรับจัดเก็บข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากดาวเทียม


T-Mobile (United State) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon EFS สำหรับ Workload ที่ใช้ NFS ของแอพพลิเคชั่นที่สำคัญทางธุรกิจ

Healthcare

Arcadia (United Kingdom) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon EC2 สำหรับรัน Big Data แพลตฟอร์ม, จัดเก็บข้อมูลที่มีการไหลเข้ามายังบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มไว้ที่ Amazon S3 และมีการใช้งาน Amazon Redshift สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล


CareMonitor (Australia) การใช้ Service บน AWS ได้แก่ มีการสร้าง Telehealth บน Amazon Chime SDK ชุดการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแชร์เสียง วิดีโอ หรือหน้าจอไปยังเว็ปหรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, ใช้ Amazon Transcribe Medical เครื่องมือในการแปลงเสียงพูดด้านการแพทย์เป็นข้อความโดยอัตโนมัติ บริการการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่ช่วยให้นักพัฒนาเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนเสียงพูดทางการแพทย์ให้เป็นตัวอักษรลงในแอพพลิเคชั่นแบบสั่งงานด้วยเสียงได้โดยง่าย เพื่อสร้างการถอดเสียงอย่างรวดเร็วจากการปรึกษาทางการแพทย์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ และมีการใช้งาน Amazon SageMaker แมชชีนเลิร์นนิ่งสำหรับนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับสร้าง ฝึกและติดตั้งใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งได้อย่างรวดเร็ว

Education

Saint Louis University (United State) มีการสร้างแพลตฟอร์ม Chatbot เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถถามคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยผ่านทาง Chatbot ที่มีชื่อว่า AskSLU โดยทางมหาวิทยาลัย มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ AWS Professional Service เพื่อเพิ่มความฉลาดและประสิทธิภาพการตอบสนองของ Chatbot


Shin Chien University (Taiwan) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon S3 ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของนักศึกษาและคณาจารย์ 8,500 คนในวิทยาเขตไทเป, มีการใช้งาน Amazon Redshift เป็นคลังข้อมูลเพื่อเรียกใช้แบบสอบถามและข้อมูลที่มีการจัดเก็บ และมีการใช้งาน AWS Identity and Access Management สำหรับป้องกันข้อมูล

Retail

Central Group (Thailand) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ Amazon ELB และ Amazon Kinesis สำหรับนำเสนอข้อมูลที่เป็น Real Time ให้กับทางลูกค้า, มีการใช้งาน Amazon S3 สำหรับจัดเก็บข้อมูล และมีการติดตั้ง Data Lake สำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Amazon EMR


ALDO (Canada) มีการใช้ Service บน AWS ได้แก่ AWS AppSync บริการที่ช่วยลดความยุ่งยากในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถสร้าง API ที่ยืดหยุ่นและยังสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และมีการใช้งาน AWS CloudFormation เพื่อปรับใช้ฟังก์ชันใหม่โดยอัตโนมัติผ่านเทมเพลต