ทำไมต้องเลือกใช้บริการกับเรา

เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญใน AWS เช่น บริการ EC2, ELB, S3, VPC และ Beanstalk รวมถึงการใช้งานแบบ Multi Cloud ให้บริการครบจบที่เดียว ในการให้คำปรึกษา, วางแผน, ติดตั้งและดูแลระบบ ทั้ง Infrastructure และ Private Link Direct Connect เชื่อมต่อไป AWS โดยตรง

DATA SECURITY

ความสามารถด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่เข้มงวดสูงสุด

BUSINESS AGILITY

เข้าถึงมากหรือน้อยได้เท่าที่ต้องการ และปรับเพิ่มลดได้ตามต้องการโดยแจ้งเพียงไม่กี่นาที

COST EFFECIENCY

เสนอค่าบริการที่ใช้ตามจริงในการกำหนดราคาสำหรับบริการระบบคลาวด์ต่างๆ

TRULY INNOVATION PARTNER
FOR YOUR AWS CLOUD JOURNEY

เราพร้อมร่วมเป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้างสรรค์และก้าวไปสู่ความสำเร็จของคุณ

AWS Outposts Services by CAT

บริการ Managed Service ซึ่งนำเอา AWS Cloud Infrastructure หรือ AWS Outpost มาติดตั้งที่ Datacenter ของ CAT เพื่อให้บริการ Cloud ของ AWS ได้แบบ on-premise โดยจะมีการเชื่อมต่อและเป็นส่วนต่อขยายจาก AWS Public Cloud บน public region ลูกค้าจึงสามารถใช้งาน services ของ AWS ได้ทั้ง on-premise และ public cloud services ไปได้พร้อม ๆ กัน

AWS Outposts บน CAT data center ให้ลูกค้าสามารถใช้โซลูชันไฮบริดคลาวด์ได้อย่างแท้จริง ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ ทั้งยังสามารถได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของผู้ให้บริการระดับโลกอยู่

AWS Multi Cloud Service

บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำและออกแบบระบบ Multi Cloud โดยผสานระบบ Private Cloud หรือระบบ IT แบบ On-premise ของลูกค้า เข้ากับ Cloud Services ของ AWS โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง AWS Public Region และ AWS Outposts Services by CAT

ด้วยทีมงานของ CAT ที่สะสมประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน พร้อมผ่านการรับรองจาก AWS พร้อมที่จะนำเสนอ Cloud Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ, การใช้งาน, และคุ้มค่ากับการลงทุน และช่วยเหลือลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีของคลาวด์ได้อย่างเต็มที่

AWS Implementation Service

ให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวางแผน, ติดตั้งระบบ, การย้ายระบบ, ไปจนถึงการทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากทาง AWS ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาเกือบ 10 ปี CAT มุ่งมั่นในการ Implementation ระบบ Cloud พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวางกลยุทธ์ในการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าพร้อมใช้งาน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นใจพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค digital

AWS Private Training

ให้บริการอบรมเกี่ยวบริการ Cloud Service ตามเนื้อหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของลูกค้า พร้อมช่วงวางแผนและออกแบบหลักสูตรการอบรมตามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า ด้วยทีมงานของ AWS เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มุ่นเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการใช้บริการ หรือพัฒนาบริการอื่น ๆ ต่อไป

AWS Direct Connect by CAT

CAT จับมือกับ AWS เพื่อให้บริการ AWS Direct Connect by CAT ผ่านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของ CAT ภายใต้ CAT Direct Cloud Connect ซึ่งเป็นบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้าองค์กรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลบน Public Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ผ่านโครงข่าย Ethernet/MPLS ของ CAT ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

AWS Billing Service

บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของ AWS บน Public Region โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการสมัคร อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินอีกด้วย ซึ่ง CAT จะอำนวยความสะดวกในการชำระค่าใช้บริการ ออกบิล และออกใบกำกับภาษีสำหรับการใช้บริการ AWS โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการ AWS ด้วยสกุลเงินบาทไทย

AWS Consulting Service

บริการที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้สามารถเลือกใช้ Cloud Solutions ที่ใช่ เพื่อตอบโจทย์กับการใช้งานหรือความต้องการ โดยความคำนึงถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายปีในธุรกิจ Data Center และ Cloud Services และผ่านการรับรองจากทาง AWS เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้ามีทรัพยากรระบบไอทีและ Cloud Solution ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ลูกค้าพร้อมรับสู่ยุค digital transformation อย่างมั่นใจ พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเต็มที่

AWS Managed Service

บริการบริหาร, ดูแล, และจัดการระบบไอทีพื้นฐานขององค์กรแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าได้ทุ่มเทกับธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ (Core Business) ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านไอที และลดปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในฝ่ายไอที CAT พร้อมเป็นดูแลรับผิดชอบระบบไอที ด้วยค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนตามที่ใช้จริง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เกือบ 10 ปี พร้อมผ่านการรับรองจากทาง AWS พร้อมด้วยการให้บริการที่มีมาตรฐาน (SLA) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของธุรกิจและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ของระบบไอทีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดย CAT พร้อมดูและระบบไอทีของลูกค้าให้มีความปลอดภัย พร้อมด้วยบริการสำรองข้อมูล ลดภาระการจัดการระบบไอทีที่ยุ่งยากของลูกค้า

  1. บริหาร, ดูแล, และจัดการการใช้งาน AWS ขององค์กรแบบครบวงจรโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
  2. Monitor การใช้งาน AWS ขององค์กร พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
  3. ดูแลการอัพเดต patches, fixes, and updates ในระบบอัตโนมัติ
  4. มีระบบ Ticket รับแจ้งปัญหา สามารถติดตามและจัดการปัญหาตามลำดับความรุนแรง เพื่อการบริหารงานระบบ IT Support อย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Professional Service

บริการ AWS Profession Service นี้ จะเป็นการผสานกำลังความแข็งแกร่งระหว่าง CAT กับ AWS ในการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือ, และคำแนะนำในการออกแบบระบบ Cloud ที่ครอบคลุมทุกความหลากหลายของ Solution, เทคโนโลยี, และรองรับทุกธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานมากประสบการณ์จาก AWS เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital นี้