NT CLOUD: Backup

บริการสำรองข้อมูลที่ช่วยป้องกันและรักษาข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ข้อมูลของคุณก็จะไม่สูญหายอย่างแน่นอน

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่สำรองข้อมูลซ้ำ

ใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายเช่น คอมพิวเตอร์, Server, Smart Phone และ Tablet

ปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยการยอมรับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยเข้ารหัสแบบ 448 Bit

ง่ายต่อการกู้ข้อมูลกลับได้ด้วยตัวเอง