NEWS & UPDATES

Cloud Security ความปลอดภัยบน Cloud Computing

ระบบที่มีการออกแบบ และพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยจากผู้ให้บริการ ระบบการทำงานจะเป็น AI สามารถที่จะเลือกพื้นที่ปลอดภัยเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลได้

CAT Data Center มีอะไรบ้าง

CAT data center บริการศูนย์ Data Center แบบครบวงจรเพียบพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับ Premium ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ด้วยศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทยถึง 8 แห่ง

Cloud อยู่ใกล้ตัวจริงหรือ?

ข่าวสารรับสมัครพนักงาน

CAT DATA CENTER และ IRIS CLOUD ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000-1

25 September 2018