NEWS & UPDATES

CAT Data Center มีอะไรบ้าง

CAT data center บริการศูนย์ Data Center แบบครบวงจรเพียบพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับ Premium ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ด้วยศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทยถึง 8 แห่ง

Cloud อยู่ใกล้ตัวจริงหรือ?

ข่าวสารรับสมัครพนักงาน

CAT DATA CENTER และ IRIS CLOUD ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000-1

25 September 2018

CAT ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Carriers World Asia 2016 การประชุมผู้ประกอบการโทรคมนาคมระดับนานาชาติ

2 March 2017

CAT ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุมผู้ประกอบการโทรคมนาคมระดับนานาชาติ Carriers World Asia 2016