ตัดสินใจไม่มีพลาดด้วย Data Analytic ใน 5 ขั้นตอน

ตัดสินใจไม่มีพลาดด้วย Data Analytic ใน 5 ขั้นตอน

 

 

ทีมวิจัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Gartner ได้ผลักดันแนวคิดใหม่ ที่อยากให้องค์กรเปลี่ยนทุกการตัดสินใจให้เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ โดยอาศัยความสามารถของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ต้องอาศัยทั้ง 3C ประกอบด้วย Connected คือการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งองค์กร Contextual คือการมีแหล่งข้อมูลหลากหลายที่สามารถนำมาใช้ในแต่ละบริบทได้ และ Continuous คือความต่อเนื่องในการประมวลและตัดสินใจจากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำ Data Analytics ให้ประสบผลตามหลัก 3C ข้างต้นนั้น ผู้บริหารองค์กรควรคำนึงถึง 5 ขั้นตอนสำคัญเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างไม่มีผิดพลาด

📶 1. ชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจที่เป็นปัญหา เริ่มตั้งแต่การปรับวิสัยทัศน์ การชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดจากการตัดสินใจในอดีต สร้างความตระหนักแก่คนในองค์กร และการประเมินความสามารถที่เรามีและสิ่งที่เรายังขาด
📶 2. การลำดับความสำคัญของ Data Analytics เช่น การตัดสินใจใดที่ยังไม่เป็นไปตามหลัก 3C การประเมินความสามารถของการวิเคราะห์ข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูล เป็นต้น
📶 3. พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรการประมวลผลและ AI เช่น การใช้ตัวช่วยการตัดสินใจ (เพิ่ม AI เข้ามาในระบบ) การเพิ่มมิติของการตัดสินใจ (ให้บทบาท AI ในการตัดสินใจ) และการเพิ่มระบบช่วยตัดสินใจอัตโนมัติ (ให้ AI ดำเนินการตัดสินใจแทน)
📶 4. เข้าใจถึงความสำคัญของ Data Fabric เช่น ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถูกนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลใหม่ ที่มีการประมวลผลและตัดสินใจร่วมกันทั้งจากมนุษย์และ AI จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความต่อเนื่องในการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
📶 5. มองหาทักษะและโอกาสใหม่ ๆ เสมอ เช่น การสร้างความรู้ในการจัดการข้อมูลแก่องค์กร สร้างระบบการวิเคราะห์และตัดสินใจ การกระจายการตัดสินใจ และการสร้างตำแหน่งวิศวกรการตัดสินใจ (Decision Engineer) เป็นต้น
🟨 ทีม NT Cloud เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาเพื่อการใช้งาน Big Data ในองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดึงศักยภาพการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรของคุณ เพื่อก้าวไปสู่ Digital Transformation และการตัดสินใจในธุรกิจเพื่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ สนใจปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดด้านล่างค่ะ

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: iris_marketing@nc.ntplc.co.th
💻 เวปไซด์: www.iris.cloud/contact
🔵 FB : IRIS CLOUD