Digital Double Day 11.11

กิจกรรมแสดงนวัตกรรม เทรนด์เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ จากสายงานดิจิทัล

ในงาน 11.11 Digital Double Day ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 (ข้างร้านกาแฟ Amazon) อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ หลักสี่

บูธแสดงนวัตกรรมของฝ่ายต่าง ๆ  จากสายงานดิจิทัล

 

 

LIVE Talk ในหัวข้อเรื่อง “NT BIG DATA” 
อัพเดทเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data อธิบายตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า Big Data คืออะไร สำคัญอย่างไร และจะต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างเข้ามาเพื่อใช้จัดการ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อมูลอยู่แต่ไม่สามารถสกัดข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามาฟังบรรยายที่งานนี้คุณอาจจะเกิดไอเดีย!

สามารถรับชมได้ทาง webcast : webcast.nc.ntplc.co.th และ Facebook NT Family