แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ “เชื่อมต่อผู้คนแบบไร้ขีดจำกัด” หลังวิกฤติ COVID-19 ในปี 2021

แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ “เชื่อมต่อผู้คนแบบไร้ขีดจำกัด” หลังวิกฤติ COVID-19 ในปี 2021
อย่างที่ทราบดีว่าวิกฤติ COVID-19 สร้างผลกระทบในสังคมมากน้อยขนาดไหน งานวิจัยของ Gartner (2021) นำเสนอ แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ “เชื่อมต่อผู้คนแบบไร้ขีดจำกัด” หลังวิกฤติ COVID-19 ในปี 2021 มี 3 แนวโน้มด้วยกัน ได้แก่

IoB Internet of Behavior (IRIS Cloud)

📌IoB (Internet of behaviors)
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลที่ล่องลอยในอากาศ หรือ Digital Dust ที่มีแหล่งที่มาข้อมูลหลากหลายแหล่งมากขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค COVID-19 การวิเคราะห์ พฤติกรรม หรือ IoB นี้จะมีประสิทธิภาพมากเพียงไหน ขึ้นอยู่กับองค์กรสามารถปรับใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงใด

Total Experience (IRIS Cloud)

📌Total experience
(ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า)
ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า หมายถึง การรวมรวมประสบการณ์แบบดั้งเดิมหลายๆ ด้าน ได้แก่ Multiple experience (MX),Customer experience (CX), Employee experience (EX) และ User experience (UX) โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ได้กล่าว ในการสร้างประสบการณ์รวมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน

Privacy-enhancing computing (IRIS Cloud)

📌Privacy-enhancing computing
(การยกระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล)
การยกระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โซลูชันที่เรียกว่าการเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิก หรือ Homomorphic encryption (HE) เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานในการเปิดข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องทำการถอดรหัสข้อมูล หากข้อมูลมีการรั่วไหลผู้ที่รับข้อมูลจะไม่สามารถแปลข้อมูลได้ ซึ่งตอนนี้มีขีดความสามารถจำกัดที่อาจจะใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งอีกไม่นานน่าจะมีการพัฒนาเพื่อนำมาใช้เพื่อธุรกิจมากขึ้น
_______________________________
🔴ติดตามข่าวสารเทคโนโยลีอัพเดตและบริการ คลาวด์และบิ๊กดาต้า
ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์​ : iris_marketing@cattelecom.com
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/aws
ขอบคุณข้อมูล Gartner (2021)