กฎเหล็ก 3 ขั้นตอนเพื่อสร้าง Data Governance ที่สมบูรณ์

กฎเหล็ก 3 ขั้นตอนเพื่อสร้าง Data Governance ที่สมบูรณ์

 

 

🟡 ทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner ออกมาแนะนำถึงในการทำ Data Analytics นั้น สิ่งนึงที่มักจะขัดขวางการใช้และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คือ ผู้บริหารองค์กรมักร่างกฎระเบียบหรือ ธรรมาภิบาลของข้อมูล (Data Governance) ที่จำกัดขอบเขตจนเกินไป และทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการเข้าถึงและวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ในยุคดิจิทัลนั้น กฎเกณฑ์ต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับตามบริบทและสถานการณ์หลักของธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้นเพื่อผ่าข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล Gartner เสนอ 3 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและกฎระเบียบในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดังนี้
🟡 1. ตรวจสอบว่าการออกแบบ Data Governance นั้น สอดคล้องกับการใช้งานและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
🟡 2. ตรวจสอบว่า Data Governance นั้น รัดกุมแต่ไม่ขัดขวางการทำงาน
🟡 3. ตรวจสอบว่าทีมใดในองค์กรที่ควรมีส่วนสำคัญในการออกแบบ Data Governance
🟡 ซึ่งจากทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้การสร้างและออกแบบธรรมภิบาลของข้อมูลได้ตรงตามการใช้งานและบริบทของธุรกิจได้มากที่สุด โดยทีมที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ จะสามารถวางกลยุทธได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาแผนการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการทำงานได้ดี มีการควบคุมมาตรฐานในการใช้งานข้อมูลและการแบ่งลำดับชั้นในการประมวลผลหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล การใช้ข้อมูล และพัฒนาประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลให้คุ้มค่าต่อทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ทีม NT Cloud เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาเพื่อการใช้งาน Big Data ในองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดึงศักยภาพการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรของคุณ เพื่อก้าวไปสู่ Digital Transformation และการตัดสินใจในธุรกิจเพื่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ สนใจปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดด้านล่างค่ะ

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: iris_marketing@nc.ntplc.co.th
💻 เวปไซด์: www.iris.cloud/contact
🔵 FB : IRIS CLOUD