3 คำแนะนำด้าน Cloud เพื่อก้าวสู่ Digital Innovation

3 คำแนะนำด้าน Cloud เพื่อก้าวสู่ Digital Innovation

ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner กล่าวว่า ในยุคนี้ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและสร้างนวัตกรรมได้นั้น ต้องเริ่มจากการใช้คลาวด์อย่างเหมาะสม เพราะในทศวรรษนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบหลักในการดำเนินงานของธุรกิจคงหนีไม่พ้นวิกฤตการระบาด ซึ่งนั้นทำให้เห็นว่าคลาวด์มีความสำคัญต่อธุรกิจมากแค่ไหน โดยการประมวลผลคลาวด์นั้น ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานและธุรกิจต่าง ๆ ให้กลับมาดำเนินงานเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกในว่า ผู้คนนับล้านต่างผ่านการใช้งานบริการหรือแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานแบบ Work from Home หรือแม้แต่การเชื่อมต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว เป็นต้น

ดังนั้น Gartner จึงขอเสนอ 3 คำแนะนำที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถยืดหยัดต่อวิฤตการณ์ครั้งนี้ และสามารถกลับมาดำเนินการเพื่อสร้าง Digital Innovation ที่ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป

  1. Strategize & innovate เน้นการใช้กลยุทธ์เพื่อให้คลาวด์เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่สร้างมูลค่าจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ มีผู้ใช้งานสามารถเข้ามาร่วมได้ มากกว่าการให้คลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น เราควรจะต้องพัฒนาระบบคลาวด์และสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของคลาวด์ที่มีต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คลาวด์เป็นที่ยอมรับในองค์กรได้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อีกด้วย
  2. Mobilize & migrate โดยทีม Gartner พบว่า กว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการใช้บริการคลาวด์มากกว่า 1 ผู้ให้บริการ เนื่องด้วยเหตุที่ว่า บางผู้ให้บริการนั้นมีบริการคลาวด์ที่ดีกว่า หลากหลายกว่า จึงทำให้เทรนด์การใช้งาน Multicloud ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงและการดำเนินงานที่ยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงควรชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสใหม่ ๆ กับการลดความยุ่งยาก การให้ความสำคัญในเรื่องความยุ่งยากในการย้ายข้อมูลต่อประสิทธิภาพของคลาวด์ และแผนในการย้ายคลาวด์ว่าใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด
  3. Govern & Secure การมีธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐานความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการวางธรรมาภิบาลและนโยบายในการรักษาความปลอดภัย จึงควรอยู่ในแผนขององค์กรทุกองค์กรที่ต้องการใช้งานคลาวด์ โดยอาศัยการใช้หลักการ Cloud Center of Excellence (CCOE) ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดการกับบุคคลากรทาง IT ให้เข้ากับการทำงานบน Cloud ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 คำแนะนำดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กร สามารถเริ่มต้นใช้งานคลาวด์ หรือปรับการทำงานของคุณให้เข้ากับคลาวด์ได้มากขึ้น หากคุณกำลังสนใจบริการทางด้าน Cloud Data Center และ Big Data เราพร้อมแล้ววันนี้กับ NT Cloud ผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ลูกค้าของคุณในทุกสถานการณ์ได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลด้านล่าง

ขอขอบคุณ Gartner (2021)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง NT CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: iris_marketing@nc.ntplc.co.th
💻 เวปไซด์: www.iris.cloud/contact
🔵 FB : IRIS CLOUD