4 กลยุทธ์เพื่อผู้บริหาร ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Cloud

4 กลยุทธ์เพื่อผู้บริหาร ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Cloud 

“ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้บริหารต้องตระหนักว่า Cloud คือกุญแจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ที่เหนือกว่าเพื่อธุรกิจของท่าน”

 

จากการใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปัจจุบัน Cloud ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมูลค่าของธุรกิจให้สูงขึ้น และยิ่งมีบริษัทให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้มากขึ้นทุกวัน โดย McKinsey ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรกว่า 40 บริษัท ยอมรับว่า 13% กำลังมีการพูดถึงการใช้งาน Cloud และพิจารณาถึงการนำ Cloud มาใช้ในบริษัท โดย 33% ยังมองว่า Cloud ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในปัจจุบัน แล้วแนวคิดนี้ยังกระจายไปในหลายภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรโดย McKinsey พบว่า มี 4 กลยุทธ์ที่น่าสนใจให้ผู้บริหารองค์กรที่สนใจใช้ Cloud สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของท่านได้

 

 

🟨 1. เชื่อมโยงทุกกลยุทธ์เข้ากับ Cloud

“ธุรกิจ/ฝ่ายของเราควรเริ่มพัฒนาบนระบบ Cloud หรือไม่ และเมื่อไหร่ ?” การตั้งคำถามดังกล่าวในทุกกลยุทธ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ดียิ่งขึ้น เพราะ Cloud นั้น เป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Cloud สามารถช่วยให้การทดสอบแอปพลิเคชันและการทดสอบซ้ำหลาย ๆ รอบนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การทดสอบขนาดในการให้บริการ (Scaling Services) การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ตามต้องการ (Personalizing Customer Experiences) และการคว้าโอกาสในตลาด เป็นต้น

 

 

🟨 2. ใช้ Cloud เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายและความปลอดภัย

🔒 เหล่ากรรมการ/ผู้บริหารมักจะลังเลที่ย้ายระบบขององค์กรไปสู่ระบบ Cloud โดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัย ในเรื่องนี้ ผู้ให้บริการระบบ Cloud (Cloud service provider, CSPs) ได้ลงทุนอย่างมากในการใช้ทรัพยากรและเลือกสรรระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าระบบขององค์กรทั่ว ๆ ไปในปัจจุบัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กร สามารถใช้จุดเด่นข้อนี้ในการโน้มน้าวให้คณะกรรมการ เห็นความสำคัญของระบบการรักษาความปลอดภัยบน Cloud ที่ทำได้ดีกว่าระบบขององค์กรในปัจจุบัน และสร้างนโยบายการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเมื่อใช้ระบบ Cloud

 

 

🟨 3. ผลักดันทุกฝ่ายเพื่อเข้าสู่ Cloud-based Organization

👨‍💼 องค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของ Cloud ได้ก็ต่อเมื่อฝ่าย IT และฝ่ายธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานตนให้ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว และร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะต้องอาศัยการเพิ่มพูนทักษะ การทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านดิจิทัลขององค์กร รวมถึงความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อก้าวไปสู่การทำ Digital Transformation โดยผู้บริหารองค์กรควรเน้นการผลักดันในด้านการบริหารแผนต่าง ๆ เช่น การรับบุคลากรด้าน Cloud การสร้าง Knowledge Management หรือการทำ Training / Workshop ด้านเทคโนโลยี Cloud ให้กับคนในองค์กร

 

 

🟨 4. สร้างรากฐานการลงทุนในเทคโนโลยี Cloud

💰 เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยี Cloud จะช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ แต่การเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีหรือติดตั้ง Cloud ภายในองค์กรนั้นถือเป็นเรื่องยาก และต้องการเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นการวางแผนงบประมาณจากการสร้าง Cloud ภายในองค์กร (On-premise Data Center, Server) ไปเป็นใช้บริการและการจัดการ Cloud (Cloud Service Providers) จะช่วยให้การวางแผนการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ผู้บริหารองค์กรควรเริ่มลงมือบริหารจัดการตั้งแต่การเริ่มต้นและพัฒนาว่าเทคโนโลยี Cloud บริการใด รูปแบบใด จะเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของท่าน

________________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : iris_marketing@nc.ntplc.co.th
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/startup
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud #IRISStartup
#NTdataCenter #NTBigdata