ติดปีกธุรกิจด้วยคลาวด์ ก้าวข้ามคู่แข่งใน 6 ขั้นตอน

ติดปีกธุรกิจด้วยคลาวด์ ก้าวข้ามคู่แข่งใน 6 ขั้นตอน

6stepscloud-cover

❓เราจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กร สามารถใช้ความสามารถของคลาวด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประโยชน์ทางธุรกิจได้
💻 ปัจจุบัน Cloud computing ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง และการสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ หลายองค์กรกำลังมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่มี cloud เป็นส่วนสำคัญ เพื่อพัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น จากพบการสำรวจของ Gartner พบว่า กว่า 40% ของธุรกิจในอเมริกาเหนือได้เน้นการลงทุนด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว
🟡 “ถ้าคุณยังไม่เริ่มใช้กลยุทธพัฒนาธุรกิจด้วย Cloud ก็ไม่ต่างจากการปล่อยให้คู่แข่งแซงหน้าไปได้”
🟡 ดังนั้น Gartner ขอเสนอแนวทางให้องค์กร ต้องมีการปรับตัวและใช้กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจด้วยคลาวด์เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่ทำงานด้านเทคโนโลยี หรือมีส่วนงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ควรเริ่มใช้งานหรือย้ายไปสู่ Cloud ได้แล้ว ซึ่งการทำเช่นนี้ จำถือเป็นการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี และก้าวทันต่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยี จนกลายเป็นองค์กรที่ใช้คลาวด์เป็นหลักได้ในที่สุด

6stepscloud-1

🟨 1. Cloud ต้องมาก่อนในทุกกลยุทธ์

การสร้างกลยุทธ์ให้ใช้คลาวด์เป็นหลัก ควรพิจารณาแบบเป็นภาพรวมทั้งองค์กร ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่แผนก IT เท่านั้น ท่านควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ และโน้มน้าวให้กับบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรรับรู้ถึงความสามารถและคุณสมบัติในการใช้คลาวด์ในทุกส่วนงาน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณ คำว่า “Cloud first” ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้คลาวด์ในทุกกระบวนการ แต่ควรเน้นไปที่การจัดลำดับความสำคัญว่า ส่วนงานใดควรเข้าใจงานผ่านคลาวด์ แล้วสร้างประโยชน์หรือรายได้ให้บริษัทได้ดี จากนั้นจึงค่อยพิจารณาย้ายส่วนงานอื่น ๆ ตามมาภายหลัง การวางแผนลักษณะนี้ จะทำให้องค์กรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้งานคลาวด์

6stepscloud-2

🟨 2. เลือกขนาดการใช้งานคลาวด์ให้เหมาะสม

เมื่อเริ่มใช้ Cloud เรามักประเมินความต้องการการใช้งานจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ (เช่น การใช้งาน On-premise Data Center) เทียบกับ Solution ใหม่ ๆ อย่าง Cloud แต่ในยุคของ Cloud นั้นจะแตกต่างออกไป เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดการใช้งานได้ตามความต้องการอย่างอิสระ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรองรับการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6stepscloud-3

🟨 3. สร้างแผนการเติบโตขององค์กรด้วย Cloud

Cloud มีความซับซ้อน ฉะนั้นหากองค์กรต้องการใช้ Cloud ด้วยตัวเอง จะต้องใช้เวลาในการวางแผนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของบุคลากรให้พร้อมต่อเทคโนโลยีนี้ โดย Gartner กล่าวว่า บริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วย Cloud ต้องใช้เวลาวางแผนหลายปี และต้องใช้ Cloud ไปในหลายส่วนงานอีกด้วย

6stepscloud-4

🟨 4. การใช้ multi-cloud ขับเคลื่อนองค์กร

 

บางองค์กรมีการใช้งาน Cloud จากหลายผู้ให้บริการ Cloud (Cloud Service Provider: CSPs) ที่มีความสามารถหรือจุดเด่นของ Cloud ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การจัดการและบริหาร Cloud นั้นยากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราต้องประเมินและวิเคราะห์ความต้องการการใช้ Cloud ด้วยตัวเอง ฉะนั้นการทราบปริมาณความต้องการหรือคุณสมบัติของ Cloud จากแต่ละผู้ให้บริการจึงต้องอาศัยการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

6stepscloud-5

🟨 5. การสร้างแผนการใช้งาน multi-cloud

หลายองค์กรได้เลือกระบบจัดการบริหาร Cloud ที่เหมาะสมเพื่อใช้กับ multi-cloud ของตน ซึ่งจะต้องอาศัยรูปแบบการจัดการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือความต้องการใช้งานขององค์กรได้เป็นอย่างดีและมีระบบ โดยเป้าหมายสำคัญคือการปรับให้มีการใช้งาน Cloud น้อยที่สุด แต่ยังสามารถครอบคลุมการทำงานทั้งหมดขององค์กรได้

6stepscloud-6

🟨 6. การใช้งาน multi-cloud ร่วมกับ SaaS

การประเมินการใช้งานอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้องค์กรสามารถปรับแต่ง Cloud เพื่อตอบโจทย์การใช้งานร่วมกันกับบริการ SaaS ได้ ซึ่งทำให้องค์กรได้รับประโยชน์และรายได้ที่มากขึ้น มากกว่าการใช้งานในรูปแบบซอฟท์แวร์เดิม ๆ หรือการใช้ PaaS อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม องค์กรยังคงต้องประเมินความต้องการและเปรียบเทียบระหว่างการใช้งาน SaaS และ PaaS อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรเสมอ

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : iris_marketing@nc.ntplc.co.th
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud
#NTdataCenter #NTBigdata