CAT แถลงข่าวการจัดงาน “Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 8”

2 March 2017

ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 8” พร้อมด้วยผู้บริหารจาก AIS
นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ และกรรมการสมาคม Association of Thai ICT Industry (ATCI) นายวัตสัน
ถิรภัทรพงศ์ และ นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

 

 

โดยงาน “Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 8” จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

 

ที่มา : iris.cloud

ที่มา : iris.cloud