ทลายทั้ง 3 กำแพง ที่ปิดกั้นคุณจากคลาวด์

ทลายทั้ง 3 กำแพง ที่ปิดกั้นคุณจากคลาวด์

 

 

Gartner ได้อธิบายถึงกำแพงทั้งสาม ที่เป็นอุปสรรคปิดกั้นเราจากการย้ายการใช้งานไปสู่คลาวด์ ซึ่งผู้บริหารควรตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวเพื่อให้ได้คลาวด์ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน แนวคิดการใช้งานในรูปแบบใหม่อย่าง Hyperscale Public Cloud นั้นทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับการทำงาน ทั้งด้านการพัฒนา การทดสอบ และงานออโตเมชันในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมาก

 

อย่างไรก็ตาม กว่า 85% ขององค์กรยังคงยึดติดการใช้งานรูปแบบเดิม และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบงานที่เป็น Cloud-native application ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Legacy mainframe, ระบบ ERP และแอปพลิเคชันแบบ UNIX-based เป็นต้น ซึ่งจากบทวิเคราะห์นั้น Gartner ได้เสนอ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายระบบงานขององค์กรขึ้นสู่คลาวด์ดังนี้

  1. ขนาดในการใช้งาน (Size) โดยหากความต้องการของแอปพลิเคชันมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งจะทำให้การย้ายสู่คลาวด์นั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้น โดยคำแนะนำคือให้ใช้ Virtual Machine Technology เพื่อการย้ายแอปพลิเคชันขนาดระหว่าง 2 – 6 TB ไปสู่คลาวด์ (ปัจจุบันการใช้ VM ยังถูกจำกัดที่ 6 TB)

 

 

  1. การปรับแต่งคลาวด์ (Customization) โดยหากแอปพลิเคชันไม่ได้สร้างอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับคลาวด์ ก็ถือเป็นอุปสรรคต่อการย้ายระบบ ซึ่งผู้บริหารต้องคำนึงว่าแอปพลิเคชันหรือ Workload ใดที่สามารถย้ายขึ้นสู่คลาวด์ได้ทันที หรือต้องพัฒนาใหม่ก่อนเริ่มใช้งานบนคลาวด์

 

 

  1. ทักษะด้านคลาวด์ (Skill) โดยทักษะสำคัญนั้น ขึ้นกับผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรของท่านว่ามีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไป ผู้ให้บริการมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และร่วมพัฒนาระบบการใช้งานบนคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการให้บริการ Professional Service แก่ท่าน แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดทักษะ ก็อาจจะเกิดช่องว่างทางทักษะและนำไปสู่อุปสรรคได้

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: iris_marketing@nc.ntplc.co.th
💻 เวปไซด์: www.iris.cloud/contact
🔵 FB : IRIS CLOUD
ขอบคุณข้อมูล Gartner (2021)