CAT Data Center มีอะไรบ้าง

CAT data center บริการศูนย์ Data Center แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Server Co-location), ให้เช่าพื้นที่ (Temp Office) มั่นใจด้วยมาตรฐาน TSI Level 3 และ ISO 27001: 2013 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพียบพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับ Premium ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ด้วยศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทยถึง 8 แห่ง