เทรนด์ใหม่อินเตอร์เน็ตดาวเทียม Starlink เชื่อมต่อได้ทั่วโลก

🚀 จากความพยายามในอดีตของ Elon Musk เจ้าพ่อแห่งอุตสาหกรรมไอทีระดับโลก ที่สร้าง SpaceX ให้กลายเป็นบริการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และได้มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างจรวดนําส่งดาวเทียมที่สามารถบินกลับมายังจุดที่กําหนด ณ ฐานปฏิบัติการ หรือแม้แต่บนฐานลอยน้ำชื่อน่ารักอย่าง Of course I still love you แสดงให้เห็นถึงการทลายขีดจํากัดและทําให้ฝันของเขาเป็นจริง จากพื้นฐานเทคโนโลยีที่มีนี้ Starlink หรือบริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจึงถือกําเนิดขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับมาตรฐานการให้บริการที่สูงกว่าอินเตอร์เน็ตดาวเทียมในอดีต โดยในช่วงปี 2020 นี้จะนําดาวเทียมเพื่อบริการอินเตอร์ขึ้นสู่วงโคจรจํานวน 12,000 ดวง จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งหมดจํานวน 42,000 ดวง

📡 โดยตําแหน่งวงโคจรของดาวเทียม Starlink นั้น จะมีวงโคจรใกล้ผิวโลกหรืออยู่ต่ำกว่าวงโคจรปกติถึง 60 เท่า ทําให้มีค่าการตอบสนองที่ต่ำในระดับ 20 – 40 มิลลิวินาที และทําความเร็วเฉลี่ยได้ระหว่าง 50 – 150 Mbps ซึ่งความเร็วระดับนี้ จะมอบประสบการณ์ด้านสื่อบันเทิงทั้งเกมส์ออนไลน์ การรับชมเนื้อหาในรูปแบบสตรีมมิ่ง คลิปวิดีโอ และข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นบริการนี้ให้ความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้กว้างไกล จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ห่างไกลที่สาย Fiber Optic หรือสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง โดยล่าสุด ได้มีการปล่อยให้ประชาชนในสหรฐัอเมริกา และแคนาดา ได้เริ่มจองสิทธิการใชง้านและเป็นเจ้าของอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตดาวเทียม โดยมีค่าแรกเข้ารวมอุปกรณ์เริ่มต้นที่ 15,000 บาท และค่าบริการรายเดือน 3,000 บาท

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : iris_marketing@nc.ntplc.co.th
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/startup
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud #IRISStartup
#NTdataCenter #NTBigdata